Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Hovvejen

Natursti ved Svanninge Bakker, 3 km nord for Faaborg.
Sti på 5 km

Sporet i Hovvejen ligger på Sydfyn, ca. 3 km nord for Faaborg. Den afmærkede rute, Østrup-Svanninge Bakker, er ca. 5 km lang. Ruten kan benyttes fra begge retninger. Mellem Nørremarken (cirkel på kort) og skovvejen i Svanninge Bakker benyttes Skov- og Naturstyrelsens cirkelafmærkning. Sporet i Hovvejen er forbundet med stisystemet i Svanninge Bakker, se Skov- og Naturstyrelsens folder nr. 68 »Svanninge Bakker« eller www.naturnet.dk.

1 - Svanninge - bøndernes gamle hovvej
Hovvejen fra Svanninge til Østrupgård eksisterer i dag kun på enkelte strækninger. Når man færdes på den nye ridesti, der går fra Svanninge Bakker til vejen i Østrup, er det kun en lille del af Hovvejen man rider på. Sporene af den oprindelige hovvej ligger i jorden på markerne og beretter gennem bevarede hoveriprotokoller om hovbøndernes liv og færden frem til udskiftningen af Svanninges gårde der begyndte i 1801 hvor hoveriet blev afløst af en pengeydelse.
Gennem århundreder forrettede Svanninges bønder hoveri på Østrupgård og på herregårdens marker. Bønderne eller deres karle og piger havde en mil at gå fra Svanninge til gårdspladsen på Østrupgård, hvor de samledes tidligt om morgenen og af ladefogeden fik tildelt deres arbejdsopgaver. Når solen, efter en lang dags arbejde, var ved at gå ned, gik de så den lange tur tilbage til Svanninge.

2 - Kronborghuset
Bønderne mødtes om morgenen ved den nuværende Gl. Byvej, der dengang var kirkevej og forbandt Svanninge, Østerby, Millinge og Faldsled. Hovvejen fulgte Gl. Byvej, men gik så langs skellet mellem Østerby og Svanninge marker og overdrev frem til Bøllebæk. Her var der lagt en stenkiste over, og hovvejen gik videre gennem skoven Enemærket, frem til Kronborghuset, der trods sit voksende forfald, stadig ligger på Kronborgvej. Tæt derved var en lade hvor hovbønderne opbevarede deres personlige arbejdsredskaber for nu var vi på Østrupgårds marker. Markerne havde navne som Stubbedam, Lille Marken, Malsdam, Hestehaven og Nye Vænge. Hovvejen gik fra Kronborghuset til Malsdam og derfra til højre over Hestehaven til Østrupgård.

3 - Svanninge Nørremark
Fra Nørremarken er der udsigt over Horneland og Helnæsbugten. De åbne arealer har indtil midten af 1990´erne været i almindelig landbrugsdrift. Siden er de udlagt til vedvarende græsning. Meningen er at bevare det åbne landskab og give gode betingelser til en plantevækst domineret af græs og urter. Denne naturtype kaldes »overdrev«. Nørremarken er rig på vandhuller og levende hegn med f.eks. navr, brombær, tjørn og slåen. Dyrelivet er rigt. Her er masser af insekter og andre smådyr. Blandt de større dyr er der chance for at se agerhøns, harer og rådyr. Tårnfalk og musvåge ses ofte i Nørremarken.

Primitiv Lejrplads - Skelmosen
Bålhytten og shelteren ligger i et dejligt skovområde omkranset af juletræer (privat), mellem Kronborg og Rødhyldsgård. Der går får i juletræerne. Området grænser op til en mose, med meget dyreliv. Indkøb: 5 km - Fra Faaborg mod Håstrup. Området hedder Millinge mark. Heidi Hansen, Kronborgvej ?, 5600 Faaborg, tlf. 62 68 19 15. Ring i forvejen mellem kl.12 og 14 på tlf. 62 68 19 15.
Kilde: Friluftsrådets ERFA-gruppe for overnatning i det fri. Se www.overnatningidetfri.dk

Rutekort

Sporfolder

Kontakt lodsejer