Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Ejby og Kingstrup Mose

Natursti ved Ejby, 16 km sydøst for Middelfart.
Sti på 4,8 km

Kære gæst i Ejby og Kingstrup Mose
Området består af en mosaik af mosenatur, tørvesøer, vandløb, ferske enge samt højderygge med agerland. Det samlede område er på ca. 270 ha., hvoraf størstedelen af arealerne tilhører private lodsejere. Vis hensyn, og hold dig til den afmærkede rute, da der også kan forekomme bundløse huller flere steder. Der er i alt 4,8 km gult afmærket rute. Du kan vælge at gå en runde i Ejby Mose, krydse åen og gå en runde i Kingstrup Mose, eller kombinere dem. Turen kan forlænges ved at følge grusvejene til Kingstrup. Færdsel er tilladt til fods eller på cykel. Der er en informationstavle ved hvert nummer (1-10) på kortet.

1. P-plads
Den afmærkede rute starter på p-pladsen, der er etableret i 2015. Fra pladsen kan du se enge, som afgræsses fra maj til oktober. Engang var der mange storke i Ejby, som fouragerede på engene. Læs mere om storken og storkereden på skiltet ved P-pladsen.

2. Elkærgraven
Tørv er blevet brugt til brændsel gennem århundreder, og det blev der gravet meget af her i området. I vores tid bruges der ikke længere tørv, så de gamle tørvegrave er langsomt blevet fyldt op med vand, og ligger nu som dybe søer med stejle skrænter. Skan QR-koden på skiltet, og hør om en farlig svømmetur i en tørvegrav.

3. Rankes sten
Et sagn har gennem århundreder beskrevet denne sten i mosen. Stenen blev kastet af kæmpen Ranke, men har indtil nu ligget skjult i mosens dyb. Hør sagnet og se stenen, som nu igen ser dagens lys. Samtidig kan du læse om den blomsterrige natur, som er særligt karakteristisk lige her, og om de første mennesker i mosen.

4. Fugletårnet
I mosen er der et rigt dyre- og fugleliv. Gå op i tårnet og se om du kan få øje på den sjældne rørhøg eller måske høre nattergalens smukke sang.

5. Spanget gennem ellesumpen
Mosen er præget af oversvømmelser, hvilket giver helt specielle naturtyper. Rødel er en træsort, der kan tåle at have rødderne i vand hele året, og den lægger derfor også navn til denne naturtype. Spanget giver mulighed for at gående kan færdes og betragte det unikke plante- og dyreliv året rundt.

6. Mosens mange offerfund
Offerskikken foregik gennem det meste af forhistorien, hvilket tydeligt illustreres af fundene i Ejby Mose. Se de flotte billeder f.eks. af halsringen, som i dag ligger på Nationalmuseet.

7. Kingstrup mose
Besøgende fra Kingstrup Mosevej møder sporet her. Fasaner, rådyr, duer og harer er talrige i området, og derfor udøves der også jagt i og omkring mosen. Husk at hunde altid skal være i snor, således de ikke forstyrrer vildtet. Dele af sporene kan i sæsonerne være spærret pga. jagt. Læs bl.a. om jagttiderne på dette skilt.

8. Kommunens sø
Den eneste offentlige sø i mosen, hvori der må fiskes med gyldigt fisketegn. I denne sø lever der ål, gedder, aborrer og skaller. Er man heldig kan man få et glimt af vandfugle som lappedykkere, blishøns, gæs og ænder, som yngler og holder til i den tætte vegetation, der omkranser søen.

9. Naturlegepladsen
Pladsen, som du frit kan benytte, har bl.a. træhytte, siddepladser og en bålplads. Stedet er hotspot for to sjældne flagermusarter, som man i sommerhalvåret kan være heldig at se i luften. Er man historisk interesseret, kan man ved hjælp af infoskiltet blive klogere på mosens historie.

10. Græsning ved langholmvej
Informationer til gående, der kommer ind fra Langholmvej. I sommerperioden vil det være muligt at se de græssende dyr, der laver naturpleje her. Enge og moser, der plejes med afgræsning, hører til blandt de mest artsrige naturtyper i Danmark. Kreaturerne sørger for, at der kommer lys og luft til jordoverfladen, og med deres trampen skabes der grobund for spiring af nye plantearter.