Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporene på Drejø

Natursti på Drejø, 20 km sydvest for Svendborg.
To stier på 3 og 5 km

Tag færgen fra Svendborg til Drejø. Gå ca. 500 m lige ud ad Brovej til der, hvor markvejen starter.Velkommen til de to spor på Drejø. Sporet ved Søndersø (rute 1) er ca. 3 km langt, og sporet ved Nørresø (rute 2) ca. 5 km. Du er gæst på øen. Sporet er åbent for færdsel til fods. Du er velkommen til at tage hunden med i snor. Husk i øvrigt at efterlade naturen, som du gerne selv vil møde den. God tur!

1. Vådområdet ved Søndersø
Fra dette sted kan man mod nord se det smukke vådområde og mod syd Sønder. Alt efter årstiden kan man se fugle som gråand, gravand, grågås, vibe, strandskade, lærke og engpiber. Den grønbrogede tudse findes også på øen.

2. Søndersø
Oprindeligt var dette område mellem stranden og kirken åbent vand - et såkaldt nor. Siden blev der bygget et dige, og området blev afvandet. Mange områder på Drejø ligger lavt, og man ser diger flere steder. Den 15. november 1872 havde man den værste stormflod, man kan mindes, i det sydfynske øhav. Digerne blev gennembrudt, og store dele af øen oversvømmet. I årene efter led mange nød herude på de små øer.

Søndersø huser mange forskellige fugle. I sommerhalvåret kan man være heldig at se rørhøgen. Det er et betagende syn, når denne store, flotte rovfugl flakser lavt af sted hen over rørskoven. Fra søen lyder på denne tid de hæse, griselignende skrig fra den gråstrubede lappedykker. Ellers træffer man mange almindelige fugle som grågås, blishøne, gråand, gravand, rørspurv og engpiber. På Strandengen kan man møde strandskade, rødben og dobbeltbekkasin.

3. Udsigten
Herfra ser man mod vest "Skoven". Den ligger her som en selvstændig lille ø, kun forbundet med resten af øen med Drejet. Langs hele horisonten strækker Ærø sig. Længst mod vest anes Søby, næsten stik syd ligger Ærøskøbing og mod østsydøst Marstal. Øen ude mod sydøst er Birkholm.

4. Drejø Kirke
Øen fik sin kirke i 1535. Før den tid skulle Drejøboerne til Ærøskøbing for at blive døbt eller begravet. Det var en tragisk kuldsejling i 1534, hvor en hel familie på vej til barnedåb druknede, der var årsagen til øboernes ønske om egen kirke. Man kan undre sig over hvorfor kirken kom til at ligge netop her - lavt og uden for byen. Et gammelt sagn fortæller, at man hver morgen fandt byggematerialer til kirken flyttet oppe fra byen til dette lave sted. En af bønderne drømte om, at han havde set et kors nedgravet på dette sted, og da man gravede her, fandt man korset. Det blev set som et "Vink" fra det Høje, og kirken blev bygget her.

5. Nørresø
Fra fugletårnet har man en fin udsigt over Nørresø. Indtil for nylig blev området afvandet. Da pumpen gik i stykker, besluttede de to ejere at give området tilbage til naturen. Man kan høre mange grønne frøer. Det lille vandhul, der lå her i forvejen, blev uddybet og udvidet af Fyns Amt og rummer nu et rigt fugleliv. Alt efter årstiden ser man fugle som gråand, blishøne, gråstrubet lappedykker, grågås, gravand, skeand og troldand i søen. På engene går strandskade, rødben og dobbeltbekkasin. Vibe og rørhøg svæver over engene.

6. Knappen
Høllehoved ender i en lille knold med god morænejord. Den blev som al anden jord på Drejø udnyttet og derfor beskyttet mod havet af et dige. Fra dette område, også kaldet Knappen, har man en flot udsigt øhavet rundt. Mod nordvest ligger Avernakø med sine store moræneklinter, mod nordøst Skarø og bagud mod øst Tåsinge. Som bagkulisse strækker Fyns land sig.

7. Stenalderspor
Man kan være heldig at finde flinteafslag fra stenalderen i strandkanen. Mange af øhavets stenalderbopladser ligger i dag på havbunden. Her langs kysten tyder de mange flinteafslag på, at der har boet mennesker på dette sted i stenalderen.

8. Gammelhavn
Stedet er en naturhavn, der ligger godt beskyttet i Vigen. Havnen spillede tidligere en rolle som udskibningshavn for småskibe med fisk til Norge. I starten af dette århundrede blev Drejø bro og færgehavn anlagt. Gammelhavn er i dag hjemsted for øens småbåde.

Rutekort

Sporfolder

Kontakt lodsejer