Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet omkring Listed

Natursti på 3,3 km lige nord for Listed, Bornholm

Sporet omkring Listed udgår fra parkeringspladsen på Strandstien over for den smukke, gamle firlængede bindingsværksgård, Listedgård. Den afmærkede rute er ca. 3,3 km lang. Fra parkeringspladsen er der udsigt til den lille klippehalvø, Gulehald.

1 Gulehald

Den lille halvø har fået sit navn af de mange orangegule laver, der pryder klipperne. En diabasgang skærer sig gennem halvøens Svaneke-granit i nordøstlig retning. Den er opstået ved, at den oprindeligt flydende magmabjergart er trængt op fra jordens indre gennem en sprække i granitten.

2 Skansen

Fra Gulehald går man ad Strandstien langs kysten til Skansen, der er en del af Bornholms gamle kystforsvar.

3 Jørn Utzons vandværk

Lige efter skansen krydser man broen over Vaseåen, hvor havørrederne sidst på efteråret går op for at gyde. Derfra fortsættes til højre tværs over hovedvejen og ind på stien, der løber langs åens venstre bred. Et stykke længere fremme når man det lille sekskantede vandværk, der er tegnet af arkitekten Jørn Utzon i 1951. Bemærk også den gamle stenbro over åen, hvorfra man kan se ørredyngel pile gennem vandet.

4 Den store eg

Fra vandværket snor sporet sig langs åen, som man lidt senere krydser over en lille gangbro for at nå frem til den 300-årige, store eg, Bornholms tykkeste træ.

5 Hulvejen

Fra den store eg 4 går man op på vejen, som man følger ca. 300 m ned mod Listed, indtil man drejer til venstre ved busstoppestedet ad den klippede græssti, der løber bag byen og videre mod det åbne land. Først er den kantet af krat og træer på begge sider, senere går man med udsigt over markerne. Stien munder ud i landevejen, Lillehøjsvej. Her fortsætter man til højre ned mod Listed. Lillehøjvej, der er en af Danmarks smukkeste gamle hulveje, leder fra fiskerlejet op i landet bag Listeds tre karakteristiske høje, bronzealderhøjen, Lillehøj, bavnehøjen, Storehøj, og stenrøsen, Elverhøj. Der er kun adgang til Lillehøj.

6 Lillehøj

Lillehøj, som vejen er opkaldt efter, er en fredet gravhøj fra bronzealderen omkring 1700-500 f.Kr. Fra Lillehøj er der en storslået udsigt over fiskerlejet og kysten. De gamle gravhøje har altid været omgivet af mystik og er i tidens løb blevet gjort til hjemsted for overnaturlige væsener. Det vidner navnet Troldageren om, som støder op til Listedhøjene. 

7 Havnen

Turens sidste punkt er Listeds engang så driftige fiskerihavn. Nu er der kun et par mindre fiskerbåde, og havnen er hovedsagelig lystbåde- og jollehavn. Der er et par butikker, café og fiskerimuseum, der har åbent i sommermånederne. Fra havnen går man ad Strandstien til turens udgangspunkt: parkeringspladsen ved Gulehald.

 

 

Fuglene året rundt

Sporet omkring Listed byder på en stribe af de åbne lands fugle, men også mange herlige småfugle i skoven langs åen.
Fra midten af maj til først i juli høres nattergalens, på bornholmsk fjælstaunijns, sang i ådalen 3 og 4 . Efter ankomsten fra Afrika har den travlt og synger i begyndelsen både dag og nat. 
Går man en tur langs åen i maj-juni, kan man også høre flere sangere: gransangeren høres med taktfaste fine fløjt ”tjif-tjaf, tjiftjaf”. Løvsangeren ligner af udseende gransangeren, men synger helt anderledes. Den begynder højt og hurtigt, hvorefter trillerne daler både i tone og hastighed. Af andre sangere kan gulbugen høres med sine uendelige variationer af krydrede fløjt og imitationer altid indeholdende en serie let genkendelige pibe-lyde. Herudover rummer skoven langs åen også broget fluesnapper, havesanger, munk, sangdrossel, stor flagspætte, gulspurv, stilits og de vanlige mejser og finker.
Turen langs det åbne land bag Listed giver i ynglesæsonen rig mulighed for at høre sanglærken slå sine triller. Den synger fra begyndelsen af marts til langt ind i juli. Viben yngler, hvor der er våde områder i marker, men mangler mange steder i det danske landskab. Går man her i marts eller september kan man være heldig med gode trækdage, hvor traner, musvåger og gæs trækker. Tranetrækket kan være særdeles imponerende over Bornholm, især sidst i september og en uge ind i oktober. Turen omkring Listed giver en masse spændende natur- og fugleoplevelser og kan varmt anbefales alle.