Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

1500 kilometer nye vandrestier i Danmark

Spor i Landskabet vokser i løbet at de næste fem år. Med støtte fra Nordea-fonden vil friluftsorganisationer, kommuner, landmænd, skovejere og Skov og Naturstyrelsen give danskerne rige muligheder for friluftsliv i landskabet.

I løbet af efteråret tager frivillige fra de involverede organisationer landet over fat på at finde nye vandrestier til det netværk af stier, der kaldes Spor i Landskabet. Ca. 1.500 nye km vandrestier skal findes oven i de 650 km, der findes i dag. Det giver mulighed for at opleve helt nye sider af Danmark. Samtidig vil de nye spor mange steder koble eksisterende kommunale, statslige og private stier sammen til et mere
sammenhængende netværk af stier, der svarer til turen fra København til Paris.

Spor i Landskabet er enkle stier, der giver mulighed for - på egen hånd - at gå på opdagelse i dele af det danske landskab, eksempelvis langs kanten af dyrkede marker, som normalt ikke er åbent for offentligheden. Det enkelte spor etableres af lokale frivillige i samarbejde med landmænd, der kvit og frit lægger jord til. Sporet afmærkes med pæle og pile, der angiver ruten. Der udarbejdes en folder til hvert spor, med kort og beskrivelse af natur, landbrug og kulturhistorie, som de vandrende kan opleve undervejs. Folderne findes i kasser ved indgangen til sporet. Sporene er alle registreret på www.Spor.dk, hvor placering og foldere kan ses og downloades.

”Vi håber, at Spor i Landskabet vil åbne landskabet op på en ny måde, som gør det nemmere for danskerne at opleve det danske natur- og kulturlandskabs mange rigdomme Forhåbentligt vil Spor i Landskabet inspirere endnu flere til et aktivt friluftsliv, og vi er glade for projektets store opbakning blandt frivillige, landmænd, skovejere og de mange andre interessenter,” siger Ulla Björnsson, sekretariatschef, for Nordeafonden, som med sin støtte på 5 mio. kr. har muliggjort projektet.

Udvidelsen af Spor i Landskabet med flere hundrede nye spor sker over de næste fem år med etableringen af de mange nye vandrestier. Fonden støtter også udviklingen af ny formidling af sporene så de vandrende sikres større udbytte af turene. Bidrag fra Miljøministeriets Lokale Grønne Partnerskabet understøtter ligeledes de kommende års arbejde med udviklingen af Spor i Landskabet.

Bag Spor i Landskabet står Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Skov og Naturstyrelsen og Landdistrikternes Fællesråd. Organisationerne har etableret en styregruppe, der følger og koordinerer arbejdet. Selve driften af Spor i Landskabet sker i et samarbejde mellem frivillige ”sporgrupper” og en projektleder i Landbrug &
Fødevarer.

Yderligere oplysninger:
Spor i Landskabet
Projektleder Katrine Lyngenbo
tlf.: 3339 4000,
www.spor.dk

Nordea-fonden
Kommunikationschef Tine Wickers
Tlf. 2840 8480
www.nordeafonden.dk

Om Spor i Landskabet

Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for til fods at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden.

Projektet har til formål at forbedre befolkningens muligheder for at opleve den danske natur på egen hånd. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med jordejerne, der, ofte sammen med en gruppe lokale frivillige etablerer vandrestier på deres jord, skov og/eller åbne land.

Spor i Landskabet skal være med til at fremme dialogen mellem brugerne af sporet og jordejerne. De markerede spor er med til at give befolkningen nye oplevelser af naturen, øge kendskabet og skabe interesse og forståelse for produktion i landskabet.

Der findes i dag ca. 150 spor med tilsammen 650 kilometer vandrestier. I 2015 vil der være 500 spor og i alt 2000 km vandrestier.

Sporenes Dag afholdes hvert år i juni måned, næste gang søndag d 12. juni 2011. På Sporenes dag er der særlige arrangementer og guidede ture på udvalgte spor.

Projektet Spor i Landskabet begyndte i 1997, som et fælles projekt mellem friluftsorganisationerne og landbruget for ad frivillighedens vej, at etablere vandrestier i det åbne land. ”Sporerne”, som vandrestierne kaldes, skal give befolkningen mulighed for ”rå” og anderledes naturoplevelser og kulturoplevelser, samt skabe dialog mellem forbrugeren og jordbrugeren.

Det er Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Skov og Naturstyrelsen og Landdistrikternes Fællesråd, der står bag Spor i Landskabet. Organisationerne har etableret en styregruppe. Driften af Spor i Landskabet sker i et samarbejde mellem frivillige ”sporgrupper” og sekretariatet i Landbrug & Fødevarer.

Om Nordea-fonden

Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for sundhed og motion, natur og kultur. Fonden ønsker at medvirke til skabe rammer for aktiviteter i naturen. Derfor støttes projekter, som giver befolkningen mulighed for flere og bedre naturoplevelser og for styrket sundhed gennem brug af naturen. Det gælder f.eks. naturformidling, friluftsliv i naturen, pleje og beskyttelse af naturarealer med et særligt rekreativt potentiale.

Inden for de seneste to år har fonden støttet naturprojekter med ca. 60 mio. kr. Eksempler på naturprojekter:

  • Kløverstier. Nye rekreative stier i 100 byer
  • Udvikling af nationalpark(nationalparkprojekt Sydfynske Øhav)
  • Små grønne frilufts- og naturområder (Tapdrup ved Viborg, Ryå i Vendsyssel og Linknud i
    Sønderjylland)
  • Formidling og formidlingsinstitutioner (Stevns Klint, Odense Zoo og Kattegatcentret)
  • Undervisning i naturfag (Tycho Brahe Planetarium, Naturfagsdiplom/Skolevisioner)
  • Frilufts- og naturstier (Næstved-Skælskør-Slagelse og Ejsing ved Limfjorden).

Seneste nyt fra Spor