Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Oplev mere - brug naturen!

En ny kampagne fra Friluftsrådet skal gøre os alle klogere på, hvor og hvornår vi må færdes i naturen.

Må du cykle i skoven? Eller samle nødder og bær på private arealer? En undersøgelse viser, at danskerne ofte kommer i tvivl om reglerne for færdsel og ophold i skoven, i det åbne land og på stranden. Det kan føre til konflikter mellem friluftsudøvere og ejere af arealerne. Gode naturoplevelser kræver hensyn og gensidig respekt både mellem de forskellige aktivitetsudøvere og lodsejerne. Friluftsrådet lancerer derfor en ny kampagne Oplev mere – brug naturen!, der sætter fokus på adgangsreglerne – for du må mere i naturen, end du tror. Der er især behov for at sprede budskabet om, hvad man må på private arealer, da lodsejerne som oftest frivilligt lægger jord til aktiviteterne under forudsætning af, at reglerne bliver respekteret. Hensyn og respekt skal fungere som løftestang til nye projekter, hvor lodsejere frivilligt lægger jord til. Dette gælder især for et projekt som Spor i Landskabet, der beror på frivillighed fra lodsejernes side.  

En lang række organisationer, myndigheder og foreninger er med i kampagnen herunder de samme organisationer, der også står bag Spor i Landskabet. Læs om hele kampagnen på www.oplevmere.nu

Hovedpunkter fra kampagnen. Hvad må du…

I det åbne land?

 • Du må færdes til fods og cykle på veje og stier i det åbne land hele døgnet, også på markveje.

 • På private udyrkede arealer må du færdes til fods og trække cyklen på (ikke indhegnede) udyrkede arealer fra kl. 6 til solnedgang

 • På private indhegnede arealer må du færdes til fods, hvis der ikke er græssende dyr. Adgang er kun tilladt gennem låger, led og lignende. Der er ikke adgang, hvis ejeren har forbudt det ved skiltning

 • På dyrkede marker (offentlige og private) er det ikke tilladt at færdes, heller ikke brakmarker, stubmarker eller marker, som ikke er sået om vinteren. Det er kun tilladt, hvis ejeren har givet lov f.eks. med et Spor i Landskabet, der krydser en mark

I skoven? 

 • I offentlige skove må du færdes til fods, cykle og gøre ophold hele døgnet

 • I offentlige skove må du færdes til fods overalt bortset fra, hvor der er hegnet. Du må altså både færdes til fods på veje og stier og i skovbunden

 • I offentlige skove må du cykle på alle egnede veje og stier

 • I offentlige skove må du samle nødder, bær, svampe, frø, kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav fra skovbunden i hele skoven til eget forbrug. Du må samle omkring en posefuld

 • I private skove må du færdes til fods og cykle på egnede veje og stier i private skove fra kl. 6 til solnedgang

 • I private skove må du kun færdes til fods og opholde dig i skovbunden, hvis du har spurgt ejeren om lov

 • I private skove må du samle nødder, bær, kogler, svampe, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav, hvis du kan nå dem fra stier og veje. Du må tage til eget brug - omkring en posefuld

På Stranden?

 • Du må færdes til fods langs stort set alle strande og klitfredede arealer, hele døgnet. Også selvom stranden er privatejet

 • Du må bade ved stort set alle strande

 • Du må gerne cykle og ride på lovligt anlagte veje langs kysten. Du må gerne køre med motorkøretøjer på nogle strækninger langs den jyske vestkyst, hvor stranden er udlagt som offentlig vej

 • På strande som er udlagt som have eller inddraget under erhvervsvirksomhed før 1916 eller som fungerer som have- eller forsvarsanlæg, har du som udgangspunkt ikke ret til at færdes og opholde dig på. En god tommelfingerregel er, at du må færdes og opholde dig på strande, som består af sten og sand. Har stranden karakter af en have, skal du ud i vandkanten, for at du lovligt må passere

Seneste nyt fra Spor