Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Mere fokus på samarbejde mellem kommunerne og Spor i Landskabet

Succesfuldt samarbejde mellem Middelfart Kommune, borgere og Spor i Landskabet.

Kommunen som tovholder på naturgenopretningsprojekt.

I august blev Sporet ved Ejby og Kingstrup Mose genåbnet efter at mosen og områderne omkring er blevet naturgenoprettet med rydning og indhegning til græssende kvæg. Samtidig er adgangen til mosen og områderne omkring blevet udvidet og forbedret med bl.a. en 300 m lang gangbro inde i selve mosen. En omfattende formidlingsindsats skal i fremtiden fortælle om områdets særlige natur og historie.

Projektet er sket som et samarbejde mellem både offentlige og private aktører, hvor Middelfart Kommune har været tovholder og søgt penge fra NaturErhvervstyrelsen til projektet. Forskellige aktører har bidraget på forskellig vis, enten økonomisk eller arbejdsmæssigt. Blandt andet har en lokal arbejdsgruppe gjort en stor indsats for at finde gode historier til de 10 nye infotavler i området. Spor i Landskabet kunne i samarbejde med kommunen bidrage med de fysiske materialer til rutemarkering, informationstavler, folder og QR-koder.  

Fordele ved samarbejdet.

Middelfart Kommune har som tovholder på hele projektet sørget for, at de rette aftaler blev indgået med lodsejerne, der frivilligt har lagt jord til både naturgenopretningen og de nye vandrestier. Landskabsforvalter Niels Ole Præstbro ved Middelfart Kommune fremhæver fordelene ved, at de nye vandrestier indgår som Spor i Landskabet

 

”Vi har haft stor glæde af samarbejdet, da det er et koncept, der bygger på frivillighed. Vi får mere kredit hos lodsejerne netop på grund af frivilligheden, hvor de har mulighed for at trække sig ud af projektet igen. Samtidig er det koncept, der er opstået inden for landbrugets kredse som et dialogskabende projekt mellem landbrugserhvervet og samfundet, hvilket tiltaler landmændene. Og så har der selvfølgelig også været den finansielle støtte, hvor vi har delt udgifterne til materialerne.”

 

Spor i Landskabet kan derudover tilbyde en national platform og et koncept, hvor de enkelte og lokale projekter kan få større udbredelse og nå længere ud til danskerne. De enkelte projekter kan være med til at udvikle lokalområderne og gøre områderne attraktive for eksempelvis nye tilflyttere, der gerne vil have mulighed for at komme ud i den lokale natur.

Flere samarbejdsprojekter på vej.

I Guldborgsund Kommune og i Vordingborg Kommune er der i øjeblikket andre samarbejdsprojekter mellem Spor i Landskabet, kommunerne og borgere. Også her er det de lokale borgere og lodsejere, der er den bærende kraft med deres store frivillige indsats. På Falster er en lokal skole ved at etablere et skolespor, hvor Guldborgsund Kommune bidrager med restfinansieringen til skolesporet. Spor i Landskabet hilser mere samarbejde med kommunerne velkomment, og mener at flere samarbejdsprojekter mellem private og offentlige aktører kan være med til at styrke de enkelte stiprojekter.

Seneste nyt fra Spor